dilluns, 5 de maig de 2008

Excursió

Concert la setmana passada de "Dijous Paella" a la plaça del Sol, fabulós.

Excursió a Santa Maria de Corcó, concretament al Santuari de Cabrera. Vistes impressionats des dalt de la cinglera. Encara que, particularment, m'agraden més les planúries del Penedès, no per això li escatimarem mèrits a la Serralada del Collsacabra.

E sobre aquesta rao anamnosen a la Reyna, e dixemli: Be conexem e ueem lo dan e la onta que uos e nos prenem, e jassiam infant, nos ne uenjarem, si uos ho uolets, a nos e a uos. E dixem: En esta casa a una trapa, haurem ·II· cordes, assaeruosem en una taula e aualaruosem daqui en jus: e enuiarem la nuyt que aço deurem fer an Artal que uenga aqui ab sa companya, e quan sabrem que el hi sera, exir uos nets uos de jus la porta, e don Artal anarsen a ab uos, e io romandre aqui a Saragoça. E yo per tal que mal nos captenguen de uos no gos començar neguna re: mas tan yuas e fer hoe en tal manera -40- e en aço no poden escapar que yo la ·I· noy mat: e no creem quens encalcen, mas creem que nos tenrem tal caual que no aurem temor que uinguen molt apres nos. E ela respos nos: Sapiats que en taula ab corda no aualaria daqui per nuyla re del mon. E pregamlan molt, e ela no ho uolch fer. E depuys pacificam la cosa, e nou faem per temor dela

Jaume I, Llibre dels FeitsVerdaguer de tot a l'any

25 de març

[1914. Mort de Frederic Mistral]
Feliç escaiença és estada per mi la de trobar a París, l'única vegada que hi só estat, a l'incomparable Mistral, que feia divuit anys que no s'hi havia acostat. Catorze en fa que jo l'havia vist a Barcelona, en la flor de sos dies, alt, ros i ben plantat com cap home hi haja, i guspirejant en ses paraules, en sos ulls i en son front espaiós, la flama del geni que jo admirava en sos llibres. Jo acabava de llegir Mirèio, i venia, per lo tant, ben preparat; mes mai la vista de cap home m'ha fet tanta impressió.
"París, 5 de juny", Excursions i viatges

Premsa