diumenge, 20 d’abril de 2008

Saló del Còmic II

Visita al Saló del Còmic.

Dintre de la normalitat aparent, signatures a dojo, cues impressionats i passadissos estrets.

Exposicions:

- A destacar la de Miguelanxo Prado "De profundis" (aquí i aquí): la més estètica pel meu gust.

- Vinyetes Censurades: remarcables modificacions.

- Mortadel·lo i Filemó: per recordar allò que ja sabem.

Sant Jordi:

A hores d'ara la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona sobre els actes, en aquest dia tan assenyalat no funciona. Qui ho havia de dir?

Biblioteques de Barcelona si que ho esmenta.

Dedueixo d'aquesta pàgina de la Generalitat que a Palau faran jornades de portes obertes. De moment no faciliten més informació, si més no destacada.
Bones notícies: entre la diada de Sant Jordi i la diada de la Mare de Déu de Montserrat, concretament el dia 26/04, concert de "Dijous Paella" (aquí també) a Barcelona, concretament al Plaça del Sol.

E puys quan uench al mayti anam hoir la Missa a la Esglea major Dalago, e sus en la truna hon cantauen los clergues fo aqui don Ferrando, e don ·G· de Muntcada, e don Pero Ahones e don Pero Fferrandes Daçagra e don Nuno, quis pensauen que fos de la nostra partida, mas empero tots eren uns. E leuas don Fferrando en peus, e dix: Senyor, ja sabets yo quant he ab uos de parentesch, que germa son, de uostre pare, e no uuyl fer neguna cosa que sia desplaer de uos: e per aço som uenguts açi nos, e don ·G· de Muntcada, e don Pero Ahones per obeyr a uos aixi con a senyor: e no haue ab uos guerra neguna, que no la hi uolem hauer. E sobre aço leuas en ·G· de. Muntcada, e dix: Senyor, sol lo nom, que hom diu que uos nos uolets mal nos es fort mal: e pensats de uenir a Saragoça e entrar en uostra Ciutat e en uostre logar, e ali porets mils parlar e fer uostres coses: e nos som, aparaylats de fer ço que uos manarets .

Jaume I, Llibre dels feits


Verdaguer de tot a l'any

25 de març

[1914. Mort de Frederic Mistral]
Feliç escaiença és estada per mi la de trobar a París, l'única vegada que hi só estat, a l'incomparable Mistral, que feia divuit anys que no s'hi havia acostat. Catorze en fa que jo l'havia vist a Barcelona, en la flor de sos dies, alt, ros i ben plantat com cap home hi haja, i guspirejant en ses paraules, en sos ulls i en son front espaiós, la flama del geni que jo admirava en sos llibres. Jo acabava de llegir Mirèio, i venia, per lo tant, ben preparat; mes mai la vista de cap home m'ha fet tanta impressió.
"París, 5 de juny", Excursions i viatges

Premsa