diumenge, 3 de febrer de 2008

Continuo fent tard! - Jaume I

Avui diversos territoris de parla catalana, comencen la celebració de l'Any Jaume I:

- Consell de Mallorca.

- IEC.

- Alzira.

- Consell General dels Pirineus Orientals.

- Montpeller.

- Edu 365

- 3/24

- Barcelona

- València


E nos estan en, Montso foren se bandos e don Rodrigo Liçana, e don Blasco Dalago, tenien se ab don Fferrando, e fayen del lur cape partides entrels richs homens Darago don ·P· Ahones e don Atorela, e don Exemen Dorrea, e don A. Palanzi, e don ·Bñ· de Benauent, e don Blasco Maça, e altres qui a nos no membren, e de richs homens, e de cauallers faeren bando e partida ab lo Conte de Rosello Sanxo qui era lur Cap, e feguien la sua carrera. E don ·P· Ferrandes Dalbarrazi. E don Pero Cornel, ni don Uales Dantillo, no hauien encara terra ni honor per ço con eran tant jouens, e tenien se una uegada ab uns e altra ab altres. E don Exemen Corneyl era ja de dies, e pesaua li aquels mals, que ueya en Arago tan grans: car el era lo pus fauihom que en aquel temps fos en Arago, el pus aconseylat. E algunes uegades uenien a Montso, e pregauen nos que exissem del castel de Montso per partides, per tal que uinguessem de la vna partida, e destruyssem laltra.

Jaume I dixit.

I com oblidar-se d'Emili Teixidor: Ocell de Foc

Reportatge a VilawebVerdaguer de tot a l'any

25 de març

[1914. Mort de Frederic Mistral]
Feliç escaiença és estada per mi la de trobar a París, l'única vegada que hi só estat, a l'incomparable Mistral, que feia divuit anys que no s'hi havia acostat. Catorze en fa que jo l'havia vist a Barcelona, en la flor de sos dies, alt, ros i ben plantat com cap home hi haja, i guspirejant en ses paraules, en sos ulls i en son front espaiós, la flama del geni que jo admirava en sos llibres. Jo acabava de llegir Mirèio, i venia, per lo tant, ben preparat; mes mai la vista de cap home m'ha fet tanta impressió.
"París, 5 de juny", Excursions i viatges

Premsa